fosfatidáty {2}

soli (anionty) a estery kyseliny fosfatidové, též fosfatidy, nejdůležitější polární lipidy (fosfolipidy). Nejvýznamnějšími strukturními fosfatidáty, které tvoří základ lipidové dvojvrstvy biologických membrán, jsou fosfatidycholin (též lecithin), fosfatidylserin (viz obr.) a jeho dekarboxylační produkt fosfatidylethanolamin (společně s fosfatidylserinem zvaný kefalin). Fosfatidylinositol-4,5-bisfosfát hraje důležitou roli při přenosu signálu (viz fosfatidylinositoly). Bezprostředním prekursorem biosynthesy fosfatidátů je kyselina fosfatidová, která pro připojení příslušného alkoholu musí být aktivována (viz CDP-diacylglycerol); podobným způsobem (převedením na CDP-derivát), může být aktivován i alkohol (např. vzniká CDP-cholin), který pak reaguje s fosfatidovou kyselinou.