fosfatidylinositoly {4}

též fosfoinositidy, estery kyseliny fosfatidové a cyklického alkoholu inositolu (cyklohexanhexolu), který je obvykle dále fosforylován. Z pravděpodobně nejvýznamnějšího fosforylovaného fosfatidylinositolu, fosfatidylinositolu-4,5-bisfosfátu (PIP2) se hydrolytickým štěpením fosfolipasou C uvolňuje inositol-1,4,5-trisfosfát (IP3, viz inositol) a diacylglycerol; působí v buňkách jako druzí poslové a regulují především vnitrobuněčnou hladinu vápenatých iontů a propustnost buněčné membrány.