fosfoadenosinfosfosulfát {4}

přesněji 3´-fosfoadenosin-5´-fosfosulfát, zkratka PAPS, aktivní sulfát, koenzym transferas přenášejících sulfátovou skupinu. Je zdrojem sulfátové skupiny při biosynthese esterů kyseliny sírové (např. deriváty sacharidů, některé cerebrosidy), klíčový metabolit při redukci síranu.