fosforylace {1}

enzymově katalysovaná tvorba esterů, amidů či anhydridů kyseliny fosforečné. Nejčastějším způsobem fosforylace je přenos zbytku kyseliny fosforečné z ATP na substrát (např. ATP + glukosaADP + glukosa-6-fosfát); tuto reakci katalysují fosfotransferasy zvané kinasy. Fosforylace se významně podílí na regulaci biologických dějů (viz enzymy - regulace aktivity, proteinkinasy). Opačný děj (defosforylace), tj. odstranění fosfátové skupiny z organické molekuly, je zprostředkován skupinou enzymů zvaných fosfatasy. Velmi významné jsou fosforylace, jimiž se synthetisuje ATP z ADP (viz fosforylace membránová, oxidační a substrátová, fotofosforylace).