fosforylace membránová {3}

reakce, při níž je k molekule ADP připojován fosfátový zbytek: ADP + PiATP + H2O. Tato endergonická reakce získává energii tím, že je spřažena s pasivním transportem protonů přes biologickou membránu; probíhá tedy na úkor proton-motivní síly. Proces je katalysován enzymy ze třídy hydrolys (viz F0F1-ATPasa). Proton-motivní síla, nutná pro tento děj, je generována oxidačně-redukčními reakcemi buď v dýchacím řetězci (viz fosforylace oxidační) nebo ve světlé fázi fotosynthesy (viz fotofosforylace).