fosforylace oxidační {1}

též oxidativní, membránová fosforylace u organismů využívajících dýchací řetězec pro generování proton-motivní síly, jeden z nejdůležitějších procesů bioenergetiky. Konečným akceptorem elektronů v dýchacím řetězci může být molekulový kyslík (proto též fosforylace aerobní) nebo jiný extracelulární akceptor elektronů, např. dusičnanový nebo síranový ion (viz anaerobní respirace); v každém případě zde fosforylace souvisí s oxidací substrátů (resp. s oxidací kofaktorů přenášejících vodík do dýchacího řetězce).