fosforylace substrátová {1}

angl. substrate level phosphorylation, vedle membránové fosforylace jediný způsob synthesy nukleosidtrifosfátů, zejména ATP. Jedná se buď o přenos fosfátového zbytku z makroergického fosfátu (fosfoenolpyruvát, 1,3-bisfosfoglycerát, kreatinfosfát) na ADP pomocí enzymů z třídy transferas, nebo o „obrácenou” reakci katalysovanou ligasou (např. sukcinyl-CoA + GDP + Pi → sukcinát + CoA + GTP, reakce citrátového cyklu).