fosforylasy {2}

skupina enzymů z třídy transferas, které katalysují vznik fosforečných esterů sacharidů přenosem cukerného zbytku z oligo- nebo polysacharidu na anorganický fosfát. Nejdůležitější reakcí tohoto typu je přenos zbytku glukosy z glykogenu na fosfátový ion za vzniku glukosa-1-fosfátu: (glukan)n + Pi → (glukan)n-1 + glukosa-1-fosfát.