fotolysa vody {1}

Hillova reakce, rozklad vody při fotosynthese u sinic, řas a vyšších rostlin. Po absorpci světelného kvanta se z molekuly chlorofylu v reakčním centru fotosystému II uvolní elektron, který je použit v dalších reakcích fotosynthesy; tento elektron je posléze nahrazen elektronem z molekuly vody a molekulový kyslík se uvolňuje. Obvykle se tato reakce vyjadřuje v symbolické podobě: 2 H2O → O2 + 4 H+ + 4 e-. Vzhledem k tomu, že uvolněný elektron ve skutečnosti nahrazuje elektron, použitý pro redukci NADP +, je lépe celkovou bilanci děje vyjádřit jako: H2O + NADP+ → ½O2 + NADPH + H+ (viz fotoredukce). Fotolysa vody je jediným zdrojem molekulového kyslíku na Zemi.