fotoredukce {1}

redukce NADP+ při fotosynthese: NADP+ + 2e- + H+ → NADPH. V celkové bilanci fotosynthesy může být zdrojem elektronů voda (viz fotolysa vody) nebo jiný zdroj elektronů (viz oxygenní a anoxygenní fotosynthesa).