fuse buněčná {3}

přirozené nebo uměle vyvolané spojení obsahu dvou buněk bez toho, že by obsah jedné z nich byl následně zničen (srovnej fagocytosa). Fusí vzniká hybridní buňka, nesoucí znaky obou buněk. Přirozeně k ní dochází při splynutí pohlavních buněk, při kopulaci kvasinek a při spojování svalových buněk. Uměle může být vyvolána polyethylenglykolem (viz technologie hybridomová), elektrickým výbojem apod.