fyllochinon {4}

vitamin K, jeden z vitaminů rozpustných v tucích, skupina látek obsahujících naftochinonovou strukturu s navázaným isoprenoidním řetězcem různé délky; menadion, syntetický analog vitaminu K, tento řetězec neobsahuje a působí v organismu jako provitamin. Vitamin K se podílí na γ-karboxylaci zbytků kyseliny glutamové, typické posttranslační modifikaci koagulačních bílkovin; jeho nedostatek způsobuje sníženou produkci koagulačních faktorů, zejména prothrombinu. Avitaminosa je velmi vzácná u dospělých i dětí, neboť dostatek vitaminu K je organismu poskytován střevní mikroflórou. Protože neprochází přes placentu a není obsažen v mateřském mléce, je jisté riziko hypovitaminosy u novorozenců a kojených dětí. Klinicky používaný antikoagulant warfarin je antivitaminem fyllochinonu; podobně působí i dikumarol, vyskytující se v plesnivém jetelovém senu, které ohrožuje dobytek vykrvácením.