gangliosidy {3}

složené polární lipidy, tvořené ceramidem, k němuž je glykosidově vázán lineární nebo větvený oligosacharidový řetězec. Kromě běžných monosacharidů obsahují zbytek kyseliny sialové, který jim dodává záporný náboj. Vyskytují se hlavně v šedé kůře mozkové, podílejí se na rozpoznávání buněk.