globuliny {2}

globulární bílkoviny nerozpustné v destilované vodě, ale rozpustné v zředěných roztocích neutrálních solí (viz vsolování). Mohou být naopak vysráženy vysokou koncentrací solí, např. síranu amonného (viz vysolování). Mezi globuliny patří mnoho enzymů a krevních glykoproteinů. Nejznámější jsou globuliny krevního séra, které rozdělujme podle pohyblivosti při elektroforese na frakce α1, α2, β1, β2 a γ; patří mezi ně např. imunoglobuliny, fibrinogen, haptoglobin, hemopexin a orosomukoid.