glukosa-6-fosfát {1}

klíčový meziprodukt metabolismu sacharidů. Vzniká fosforylace glukosy (glukosa + ATP → glukosa-6-fosfát + ADP) jakož i vratnou isomerací z glukosa-1-fosfátu nebo z fruktosa-6-fosfátu. Hydrolytickým odštěpením fosfátové skupiny v endoplasmatickém retikulu z ní vzniká glukosa, dehydrogenací pomocí NADP+pentosovém cyklu vzniká 6-fosfoglukonolakton.