glukosaoxidasa {2}

mikrobiální enzym ze třídy oxidoreduktas, katalysující reakci β-D-glukosa + O2 → δ-D-glukonolakton + H2O2, glykoprotein obsahující FAD jako prosthetickou skupinu. Používá se v klinické biochemii ke stanovení glukosy (viz enzymová elektroda), v potravinářství k odstraňování zbytků kyslíku a glukosy a k výrobě kyseliny glukonové.