glutamátdehydrogenasa {2}

zkr. GDH, enzym ze třídy oxidoreduktas, katalysující oxidační deaminaci kyseliny glutamové: L-Glu + NAD(P) ++ H2O → 2-oxoglutarát + NAD(P)H + H+ + NH4+. Tato reakce probíhá u savců v mitochondrii. Patří k významným krokům katabolismu aminokyselin; 2-oxoglutarát je nejvýznamnějším „sběračem” aminoskupin (viz transaminace) a glutamátdehydrogenasová reakce zajišťuje regeneraci tohoto substrátu. Vzniká tak jakýsi cyklus umožňující odstranit aminoskupinu z různých aminokyselin.