glutathion {2}

zkr. GSH, tripeptid (γ-Glu-Cys-Gly) s netypickou peptidovou vazbou vycházející z γ-karboxylu kyseliny glutamové. Nachází se v buňkách živočichů a většiny rostlin i bakterií v poměrně vysoké koncentraci (0,1 - 10 mmol/l). Působí jako kofaktor důležitých oxidoreduktas; může být oxidován tak, že mezi dvěma molekulami glutathionu vzniká disulfidový můstek (tzv. oxidovaný glutathion, zkr. GSSG). Podílí se na transportu některých aminokyselin do buněk. Poměr oxidovaného a redukovaného glutathionu určuje redox-potenciál cytosolu. Glutathion se podílí na odstraňování peroxidu vodíku a působí tak jako ochrana před oxidačním stresem: 2 GSH + H2O2 → GSSG + 2 H2O. Je regenerován reakcí GSSG + NAD(P)H + H+ → 2 GSH + NAD(P)+, katalysovanou glutathionreduktasou. Chrání thiolové skupiny bílkovin, podílí se na detoxikaci volných radikálů a tvoří reservu thiolových skupin buňky.