glyceraldehyd-3-fosfátdehydrogenasa {2}

enzym ze třídy oxidoreduktas, který v glykolyse (jediná redox reakce této metabolické dráhy) katalysuje reakci glyceraldehyd-3-fosfát + NAD+ + Pi → 1,3-bisfosfoglycerát + NADH + H+ + H2O. Kromě dehydrogenace aldehydové skupiny zajišťuje také připojení fosfátového zbytku k vzniklému karboxylu; tento fosfát je v dalším kroku v procesu glykolysy přenesen na ADP (substrátová fosforylace). Stejný enzym při glukogenesi katalysuje zpětnou reakci.