glycerol {1}

též glycerin, 1,2,3-propantriol, HOCH2-CHOH-CH2OH; viskosní hygroskopická kapalina sladké chuti, dobře rozpustná ve vodě. Je součástí acylglycerolů (mono-, di- a triacylglyceroly, viz fosfatidáty, viz lysofosfolipidy). Vyrábí se z tuků (esterů glycerolu s vyššími mastnými kyselinami) alkalickou hydrolysou (vedlejší produkt při výrobě mýdel); vyrobit jej lze též z propylenu nebo akroleinu. Používá se v kosmetice, potravinářství, farmacii, k výrobě alkydových pryskyřic a výbušnin. Vzniká v organismech jako produkt při trávení zmýdelnitelných lipidů nebo redukcí dihydroxyacetonfosfátu s následnou defosforylací. Do metabolismu vstupuje po aktivaci fosforylací, při níž vzniká sn-glycerol-3-fosfát, který může být dehydrogenací převeden na meziprodukty glykolysy (obvykle dihydroxyacetonfosfát), které mohou sloužit pro katabolické odbourání nebo pro synthesu sacharidů.