glykace {4}

neenzymová glykosylace bílkovin. V organismu může reversibilně reagovat aldehydová skupina přítomné glukosy s aminoskupinami v postranním řetězci lysinu nebo i s primárními aminoskupinami na N-koncích peptidových řetězců za vzniku Schiffových basí, z nichž pak přesmykem vznikají stálé sloučeniny. V klinické biochemii se stanovuje glykovaný hemoglobin u diabetiků; jeho koncentrace je zvýšena při dlouhodobě vysoké koncentraci glukosy v krvi.