glykemie {4}

koncentrace glukosy v krvi (resp. v krevním séru). Referenční hodnoty u člověka jsou 4 - 7 mmol/l (na lačno). Zvýšené hodnoty glykemie (hyperglykemie) se objevují při diabetes mellitus (cukrovka). Příliš nízké hodnoty (hypoglykemie), způsobené např. předávkováním insulinem, mohou vyvolat poruchy činnosti mozku, projevující se slabostí, třesem, zmateností až bezvědomím. Stanovení glykémie patří k nejčastějším klinicko-biochemickým vyšetřením.