glykolipidy {2}

polární lipidy obsahující ve svých molekulách kovalentně vázané sacharidy jako součást polární hlavice. K nejdůležitějším patří cerebrosidy (sfingolipidy obsahující monosacharid – glukosu nebo galaktosu) a gangliosidy (sfingolipidy s rozvětveným oligosacharidovým řetězcem).