glykolysa {1}

též Embdenovo-Meyerhofovo-Parnasovo schema, základní katabolický proces, při němž se molekula glukosy štěpí na dva tříuhlíkaté fragmenty. Stechiometricky nejjednodušší je štěpení na laktát (kyselinu mléčnou): C6H12O6 → 2 C3H6O3; buňka zde získá energii ve formě dvou molekul ATP. Protože do vlastního procesu glykolysy nevstupuje molekulový kyslík, hovoří se někdy o anaerobní glykolyse. Glykolysa je hlavním zdrojem energie pro řadu fermentujících mikroorganismů (laktobacily, kvasinky alkoholového kvašení), ale také pro erythrocyty a svalové buňky pracující v anaerobním režimu. Tříuhlíkaté produkty glykolysy mohou vstoupit do dalších reakcí, za aerobních podmínek obvykle do citrátového cyklu s navazujícím dýchacím řetězcem; tyto procesy mohou poskytnout další energii (celkem maximálně 38 ATP na molekulu glukosy). Některé meziprodukty glykolysy jsou významnými metabolity vstupujícími do dalších metabolických procesů. Glykolysa je lokalisována v cytosolu prokaryotních i eukaryotních buněk.