glykoproteiny {1}

bílkoviny obsahující kovalentně vázané mono- nebo oligosacharidy. Jsou zcela běžné u rostlin i živočichů. Mezi glykoproteiny patří mnohé enzymy, bílkovinné hormony, téměř všechny plasmové bílkoviny a většina integrálních membránových bílkovin. Zatímco peptidová část molekuly je synthetisována na ribosomu, sacharidové složky jsou připojovány enzymovými kotranslačními nebo posttranslačními modifikacemi, u eukaryotendoplasmatickém retikulu a Golgiho komplexu. Sacharidová část může být vázána na O-glykosidovou vazbou postranní řetězec aminokyselin serinu a threoninu (tzv. O-glykoproteiny) nebo N-glykosidovou vazbou na postranní řetězec asparaginu (N-glykoproteiny). Sacharidová část slouží např. jako ochrana před proteolytickými enzymy, uplatňuje se v buněčném rozpoznávání, zvyšuje rozpustnost proteinů atd.; u mnoha glykoproteinů však není funkční význam glykosylace dosud zcela jasný.