grana {2}

membránové útvary v chloroplastech, „sloupce” thylakoidů.