hemostasa {4}

soubor procesů zajišťujících stálý objem krve (zabraňuje krvácení) mechanismy hemokoagulace za účasti rozpustných faktorů srážení krve, krevních destiček a bílkovin cévních stěn; do hemostatických procesů řadíme i následné rozpouštění krevní sraženy (viz fibrinolysa).