homocystein {4}

analog cysteinu obsahující navíc jednu -CH2- skupinu, demethylační produkt methioninu; meziprodukt biosynthesy cysteinu z methioninu a serinu. Zvýšení koncentrace homocysteinu v moči (homocysteinurie) je významným diagnostickým znakem pro řadu onemocnění (často vrozených) souvisejících s metabolismem sirných aminokyselin.