hybridisace DNA {4}

uměle vyvolaný proces, při němž se na základě komplementarity basí váže jednořetězcová DNA s jednořetězcovou DNA nebo RNA. Tato reakce má význam zejména při určování sekvence studované DNA (testuje se, zda se na ni váže tzv. DNA sonda), při iniciaci polymerasové řetězové reakce, při sekvenování DNA apod.