hydrolysa {1}

energeticky výhodné štěpení molekul (glykosidů, esterů, amidů, anhydridů atd.) reakcí s vodou. Vzhledem k tomu, že aktivační energie těchto reakcí jsou vysoké, hydrolysa biologicky důležitých látek za běžných teplot a pH neprobíhá; existuje mnoho významných hydrolas, které hydrolysu umožňují a kineticky řídí.