hypovitaminosa {3}

stav, kdy organismus získává v potravě menší množství určitého vitaminu, než potřebuje; také soubor onemocnění s tímto stavem souvisejících (srovnej avitaminosa).