imunoelektroforesa {3}

laboratorní metoda, při níž jsou bílkoviny nejdříve elektroforesou rozděleny a potom detegovány reakcí s protilátkami (často antisérem). Pro svou vysokou rozlišovací schopnost se imunoelektroforesa v klinické biochemii běžně využívá k analyse plasmových bílkovin.