in vitro {1}

označení experimentálních metod, při nichž biochemické resp. biologické děje probíhají mimo organismus nebo buňku ve zkumavce, baňce apod. (z latinského „ve skle”). Typickými postupy in vitro jsou studie enzymové kinetiky, organická synthesa peptidů apod.