interakce elektrostatické {1}

přitažlivé (atraktivní) nebo odpudivé nekovalentní interakce nábojů nebo permanentních dipólů. Řídí se Coulombovým zákonem (proto též Coulombické interakce); jejich energie závisí na velikosti nábojů a permitivitě prostředí, klesá se čtvercem vzdálenosti interagujících partnerů. Ve srovnání s ostatními nekovalentními interakcemi mají daleký dosah. Hrají významnou roli zejména při interakci nukleových kyselin, které nesou při fysiologickém pH záporný náboj, s basickými proteiny, ale i při vazbě nabitých substrátů do vazebného místa enzymu či při interakcích nabitých polárních hlavic fosfolipidů. Energeticky výhodná elektrostatická interakce nabitých skupin (např. postranních řetězců aminokyselin Glu, Asp, Lys a Arg) s dipóly vody je příčinou jejich hydrofilní povahy.