invertasa {2}

přesnějším názvem sacharasa, β-D-fruktofuranosidasa, enzym ze třídy hydrolas, který katalysuje reakci sacharosa + H2O → glukosa + fruktosa (viz cukr invertní). Pokusy s měřením rychlosti této reakce vedly Michaelise a Mentenovou k formulování základních představ o enzymové kinetice.