inženýrství buněčné {4}

soubor biotechnologických postupů, při nichž se manipuluje celými buňkami a zásadním způsobem se ovlivňují jejich fysiologické projevy. Patří sem např. hybridomové technologie, pěstování živočišných a rostlinných buněk v tkáňových kulturách a mnohé moderní mikrobiologické postupy.