isoleucin {1}

Ile nebo I, kódovaná esenciální aminokyselina. Postranní řetězec je silně hydrofobní a prostorově velmi náročný. Vedle threoninu je to jediná aminokyselina, která má v postranním řetězci centrum chirality; existují tedy čtyři prostorové isomery této látky, organismy však využívají pouze jediný z nich.