isoprenoidy {2}

též terpeny nebo terpenoidy, rozsáhlá skupina biomolekul, strukturně odvozená od isoprenu. Tvoří skupinu nezmýdelnitelných lipidů. Prekursorem jejich biosynthesy je isopentenyldifosfát. Počet atomů uhlíků, který obsahují, je obvykle n-násobkem pěti. Podle tohoto kriteria je dělíme na hemiterpeny (n = 1, ”aktivní” isopren), monoterpeny (n = 2, např. kafr), seskviterpeny (n = 3), diterpeny (n = 4), sesterterpeny (n = 5), triterpeny (n = 6, např. steroidycholesterol), tetraterpeny (n = 8, např. karotenoidy) a polyterpeny (n = 10 – 10 000, např. přírodní kaučuk). Isoprenoidní struktury jsou někdy součástí větších biologicky aktivních molekul (např. chlorofyl, ubichinon, tokoferol a fyllochinon). Z přírody je známo více než 5 000 isoprenoidů; vyskytují se ve všech typech buněk.