jadérko {3}

angl. nucleolus, část buněčného jádra kulovitého tvaru, tvořená převážně ribosomální RNA, která je zde synthetisována procesem transkripce z mnohočetných kopií příslušných genů; rRNA zde asociuje s ribosomálními proteiny a ribosomy jsou pak transportovány trvalými póry v jaderné membráně do cytosolu.