jádro buněčné {1}

angl. nucleus, organela eukaryotní buňky, v níž je umístěna DNA a kde probíhá replikace, transkripce a posttranskripční modifikace RNA. Je obaleno jadernou membránou, v níž jsou póry, které zajišťují, aby do jádra mohly vstupovat bílkoviny, podílející se výše zmíněných dějích, a aby z něj naopak mohly vystupovat produkty jaderné aktivity, tedy zejména všechny druhy RNA.