jednotka energetická ATP {1}

množství energie, které se získá reakcí ATP + H2O → ADP + Pi; odpovídá přibližně 50 kJ/mol. Stejné množství energie (jedna jednotka ATP) se získá analogickým štěpením ostatních ribonukleosidtrifosfátů. Dvojnásobné množství energie (dvě jednotky ATP) se získá štěpením ATP na AMP a PPi; difosfát je dále hydrolysován na dvě molekuly anorganického fosfátu (viz pyrofosfatasa).