kapsida virová {3}

bílkovinný obal viru. Je tvořena jednořetězcovými podjednotkami (tzv. kapsomerami). Kapsidy lze považovat za největší bílkovinné struktury s definovanou molekulovou hmotností; tak obal viru tabákové mozaiky je tvořen 2130 identickými podjednotkami o hmotnosti 17,5 kDa a má definovanou molekulovou hmotnost 37,3 MDa.