karbonáthydrolyasa {4}

též karbonátanhydrasa, karbonátdehydratasa, karbonanhydrasa a další názvy, enzym ze třídy lyas, který zajišťuje ustavování rovnováhy mezi rozpuštěným oxidem uhličitým a hydrokarbonátovým iontem: CO2 + H2O ↔ HCO3- + H+. Rychlá hydratace metabolicky vznikajícího CO2 je podmínkou jeho efektivního transportu z tkání a naopak dehydratace hydrokarbonátu je nutná pro uvolnění CO2 do plynné fáze v plicích. Podílí se též na udržování stabilní hodnoty pH v krvi a tkáních.