katabolismus {1}

část metabolismu, při níž dochází k rozkladu látek (zásobních látek nebo přijatých živin), jejichž přeměnami získává organismus energii (ve formě ATP), redukční ekvivalenty (NADPH) a substráty potřebné pro biosynthesu látek organismu vlastních (srovnej anabolismus). Do katabolických procesů může vstoupit velmi mnoho různých organických látek, vystupuje z nich naopak jen několik málo produktů. Mezi hlavní katabolické procesy u aerobních chemoorganotrofů (např. savců) patří a) hydrolytické trávicí reakce, pomocí nichž jsou rozkládány živiny na své složky; b) glykolysa rozkládající glukosu na pyruvát a následně na acetyl-CoA; c) β-oxidace mastných kyselin, kde vzniká acetyl-CoA; d) rozklad aminokyselin a basí nukleových kyselin; e) citrátový cyklus (též anabolické funkce), kam vstupuje acetyl-CoA a kde se acetylový zbytek rozkládá na oxid uhličitý, f) dýchací řetězec, kam vstupují vodíkové atomy (viz aktivní vodík) z procesů ad b) – e), aby byly za zisku energie v podobě ATP oxidovány na vodu.