ketolátky {4}

též látky ketonové, angl. ketone bodies, obecně látky obsahující ketonovou skupinu, v biochemii obvykle jednoduché organické sloučeniny produkované procesem ketogenese: acetoacetát, aceton a β-hydroxybutyrát, který vzniká metabolickou redukcí acotoacetátu a, ač není ketonem, zahrnuje se mezi ketolátky.