ketolisomerasy {2}

enzymy ze třídy isomeras, katalysující intramolekulární oxidačně-redukční proces, kdy se aldosa mění na ketosu. Do této podtřídy patří např. enzymy glykolysy, které katalysují rovnovážné reakce glukosa-6-fosfátfruktosa-6-fosfát a glyceraldehyd-3-fosfát  ↔  dihydroxyacetonfosfát, nebo průmyslově využívaná glukosaisomerasa (glukosa  ↔  fruktosa).