klon {4}

skupina (populace) geneticky identických buněk nebo organismů, ale též molekul DNA vzniklých rozmnožením (s eventuelní následnou diferenciací) jediné buňky nebo molekuly DNA.