klubko statistické {2}

konformace náhodného svinutí, angl. random coil, pojem používaný pro popis plně denaturované bílkoviny, u níž se neuplatňují žádné intramolekulární nekovalentní interakce. Předpokládá se, že bílkoviny v roztoku 6 M guanidinhydrochloridu nebo 9 M močoviny ztrácejí zcela své definované prostorové uspořádání a zaujímají strukturu statistického klubka.