knihovna genomová {4}

též genová, sada fragmentů DNA pokrývající celý genom daného organismu. Vzniká rozdělením studované DNA na části, s nimiž lze dále samostatně pracovat. Tímto pojmem se často označuje i sada plasmidů, do nichž byly fragmenty vloženy, aby mohly být následně namnoženy klonováním.