koacerváty {3}

kapénkovité útvary vznikající v roztocích některých makromolekulárních sloučenin; na povrchu těchto kapiček se mohou vytvářet membránovité struktury. V některých hypothesách o vzniku života (A. Oparin) je koacervátům přisuzován klíčový význam.